Aito avioliitto ry:n Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Versio: v1.3 30.04.2020

Rekisterin pitäjä

Aito avioliitto ry

Y-tunnus 2786880-3

Yhdistys on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö.

Osoite

Kinaporinkuja 7B

01370 Vantaa

Muut yhteystiedot

Asiakaspalvelu: info(ät)aitoavioliitto.fi

Hallinto: aito.avioliitto(ät)gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veikka Mattila, veikka.mattila(ät)aitoavioliitto.fi

Rekisterin nimi

Aito avioliiton lahjoitusverkkokaupan tietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Aito avioliitto ry:n lahjoitusverkkokaupan henkilörekisteri on asiakkaan kerta- ja toistuvaislahjoitusten kirjaamista varten, yhdistyksen laillisten velvoitteiden täyttämistä varten, asiakastietojen ylläpitoa ja hallintaa varten, sekä tiedottamista varten. Lahjoittajarekisteri on hyödyllinen myös asiakkaalle itselleen, rekisteröitymällä sen käyttäjäksi voi seurata omia aiempia tapahtumia lahjoitusverkkokaupassa. Rekisteröityminen omien lahjoitusten seurantaan on vapaaehtoinen. Yhdistyksen lahjoittajaverkkokaupan henkilörekisterissä säilytetään tietoja niistä yhdistyksen lahjoittajista, jotka tekivät lahjoituksensa tämän lahjoitusverkkokaupan tarjoamien maksupalveluiden avulla.

Lahjoitusverkkokaupan sisältämä rekisteri on kiinteä osa verkkokaupan teknistä järjestelmää. Sen tuottamia tietoja käytetään yhdistyksen laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös tiedottamiseen lahjoitusverkkokaupassa tapahtuneista muutoksista ja uusista maksutavoista.

Rekisterin tietosisältö

Lahjoitusverkkokaupan asiakasrekisterissä on asiakkaan nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi löytyy tiedot ostotapahtumista, maksutavasta sekä käytetystä yhteydestä (verkkoselain, ip-osoite). Maksukorttien käsittely ei tapahdu verkkokaupan sisällä vaan asiakas siirretään siksi ajaksi maksuliikenteen käsittelijän järjestelmään. Verkkokauppaan palautuu tieto maksun onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Verkkokauppaan ei tallenneta maksukortin tietoja, mutta ne voi olla mahdollista tallettaa helpompaa toistuvaa käyttöä varten maksuliikenteen käsittelijän järjestelmään, mikäli ominaisuus on siellä mahdollistettu ja aktivoitu.

Maksujen käsittely, Verifone

Maksupalvelun tarjoaa Verifone Finland Oy (0943819-9). Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä. Pankki- ja korttimaksujen vastaanottajana tiliotteella sekä mahdollisilla korttilaskuilla vastaanottajana näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle.

Verifone Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa
Asiakaspalvelu kuluttajille, puh. 020 753 5192, kuluttaja(ät)verifone.fi
www.verifone.fi

Maksujen käsittely, Stripe

Palvelun tarjoaa kansainvälinen maksuvälittäjä Stripe Inc, USA. Käytössämme on luottokorttien vastaanotto. Työn alla on mahdollisuus ottaa vastaan myös muita maksuvälineitä (wallet) Stripe:n palveluna, kuten Google Pay ja Apple Pay. Lisää tietoa Stripe:n kotisivulla https://stripe.com/en-fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan asioidessa verkkokaupassa tallennetaan asiakkaan tiedot, jotka mahdollistavat maksutapahtuman toteuttamisen ja sopimuksen kirjaamisen valtuutustilanteessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Maksujen välityksestä huolehtivalla yrityksellä on oikeus saada tarvittavat tiedot maksusuorituksen käsittelyä varten ja kyseistä vaihetta koskevat maksun välittäjän omat tietosuojasäännökset. Yhdistyksen asiakasrekisterin tiedot ovat Aito avioliitto ry:n hallituksen ja puheenjohtajan sekä laillisia velvoitteita (kirjanpito, pankkitilit ja maksuliikenne) hoitavan henkilön luettavissa. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietonsa henkilörekisterin asiakastietoihin antaneella on oikeus tarkastaa tietonsa veloituksetta kerran vuodessa ja oikeus kieltää tietojensa käsittely.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Aito avioliitto ry ei siirrä asiakasrekisterin tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen ja tietojen säilytysaika

Aito avioliitto ry voi poistaa tietoja asiakasrekisteristä, jos henkilö sitä pyytää. Poistopyyntö ei voi koskea kuitenkaan tietoja, joita tarvitaan yhdistyksen velvoitteiden täyttämiseksi koskien esimerkiksi kirjanpitoa, verotusta ja takuu- tai muita laillisia sitoumuksia. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoihin pääsee käsiksi vain yhdistyksen johdon hyväksymät henkilöt. Tietoyhteydet verkkokauppaan on toteutettu salatuin yhteyksin. Verkkokaupan tietokannat sijaitsevat hyvin suojatuissa konesaleissa. Yhdistys säilyttää asiakastiedot huolellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.